Reklamační protokol                              

 

 

REKLAMAČNÍ ČÁST: (vyplní zákazník)

Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

 

 

 

 

IČ:
(a DIČ)

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba:

 

Telefon/fax:

 

Mobil:

 

E-mail:

 

Poznámky:

 

Reklamované zboží:

 

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

 

Číslo faktury:

 

Výrobní číslo zboží:

 

Podrobný popis závady: *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu, kdy se vyskytuje, v jakém zařízení a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení.