Formulář pro odstoupení od smlouvy

Filip Ponikelský
IČ 01239333

541 01 Trutnov

E-mail: [email protected]

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží, číslo objednávky:

Datum objednání:

Datum obdržení:

 

 Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Číslo účtu pro vráceni platby:

 

 

 

___________________________

Místo a datum

 

 

____________________________

Podpis spotřebitele